ASPECTEN BIJ DE LUCHTVAART TOT EN MET 1908

Door koning Minos gevangen gehouden in een labyrinth op het eiland Kreta roept mythologisch figuur Daidalos, vader van Ikaros, vastberaden: “Laat Minos te land en op zee mij de weg versperren, dan blijft nog de vrije lucht over”.

Hij vervolgt:

oftewel "Daar zal ik een pad vinden".

Voor zichzelf en zijn zoon maakte hij van vogelveren, draden en was vleugels. Zo ontsnappen beiden maar, in overmoed, stijgt Ikaros in hogere regionen en te dicht bij de zon. De was smelt en hij stort onverbiddelijk in zee.

‘Landschap met de val van Ikaros’
Toegeschreven aan Pieter Bruegel de Oude in 1555 of 1558
Afb. 6-1

 

In de 16e eeuw wordt Leonardo da Vinci, kunstenaar en uitvinder, beschouwd als het grootste genie van zijn tijd. Wie ziet heden ten dage niet zijn wereldberoemde schilderij ‘La Gioconda’, meer bekend als het portret van Mona Lisa, meteen voor zich?

Vanaf zijn dertigste tot aan het einde van zijn leven houdt hij zich, nauwkeurig de wijze bestuderend waarop vogels zich in de lucht voortbewegen, bezig met de vraag of de mens zal kunnen vliegen. Hij ontwerpt een machine met vleugels die worden bewogen door handen en voeten.

Schets van ornithopter van Leonardo da Vinci 
Afb. 6-2

 

Het is geen gewaagde stelling dat zijn werk de ontwikkeling van de wetenschap en de techniek in aanzienlijke mate heeft beïnvloed.